Rasadores control remot

zanjadoras Garbin Tallers Jporcel

FIBER 400ET - 450E

zanjadora 540 Garbin Tallers Jporcel

FIBER 540E amb corretja de càrrega

zanjadora Fiber Garbin Tallers Jporcel

FIBER amb cadena o disc

75E Multifunció

75E multifunción barredroa Garbin Tallers JPorcel

75E amb funció escombra

75E multifunción cadena Garbin Tallers JPorcel

75E amb funció rasadora de cadena

75E multifunción cinta de carga Garbin Tallers JPorcel

75E amb funció rasadora amb cinta de càrrega

75E multifunción zanjadora Garbin Tallers JPorcel

75E amb funció rasadora de disc

Accessoris: rasadores i discs

rasadores per a tractors Garbin Tallers JPorcel

TZ 25/50 - TZ 70/100 rasadores per a tractors

TZ H08 - TZ H10 - TZ H20 rasadores per mini excavadores

discs hidràulics per mini excavadores Garbin Tallers JPorcel

TZ HD20 - HD35 - HD45 - HD50 - HD63 discs hidràulics per a mini excavadores

FIBER 150 amb serra per a roques

TZ A-Traction (hidràulica)

TZ S (semiautomàtica)